Jsme nejlevnější půjčovna čtyřkolek na moravě

Půjčujeme čtyřkolky Access Tomahawk 300 Limited o obsahu 300 ccm. Čtyřkolky jsou dvoumístné, s poháněnou zadní nápravou a automatickou převodovkou, proto je jejich řízení snadné a nabízejí pohodovou jízdu jak na silnici tak i v terénu. ZÁŽITKOVÉ VÝLETY REZERVUJTE NA TEL. 723 251 634

Často kladené otázky & Pravidla

Pravidla před zapůjčením čtyřkolky
+
-
Potřebné doklady

Pro zapůjčení stroje nájemce předloží osobní doklady, nájemce souhlasí se zpracováním jeho osobních dat.

Chrániče a jiné ochrané pomůcky

Nájemce povinen nosit ochranou přilbu a ochrané rukavice, jenž obdrží od pronajímatele.

Úhrada ceny za pronájem

Cena za pronájem stroje je stanovena dle platného ceníku a je splatná při předání stroje do pronájmu v hotovosti, nebo dle dohody s pronajímatelem.

Pravidla při zapůjčení čtyřkolky
+
-
Zodpovědnost za krádež, nebo zničení

Nájemce nesmí nechávat stroj bez dozoru, nebo nezabezpečene proti odcizení. Nájemce ručí při odcizení, nebo poškození stroje v plné výši jeho ceny. Toto se nevstahuje na zastávky určené průvodcem pronajímatele.

Porucha

Pokud nájemce přeruší jízdu z důvodu špatného technického stavu stroje, nebo pokud byl pronajímatelem vyzván k přerušení jízdy ( aniž by k tomu zavdal sám příčinu ), bude mu vrácena zpět poměrná část zaplacené částky.

Alkohol a jiné návykové látky

Nájemce nesmí řídit stroj pod vlivem jakýchkoliv návykových nebo omamných látek.

Bezpečnost a zákony

Nájemce je povinen dodržovat bezpečnost provozu na komunikacích dle platných vyhlášek, se strojem neskákat a jezdit takovým způsobem aby nedošlo k jejich poškození nebo neúměrnému opotřebení.

Pravidla po zápůjčení čtyřkolky
+
-
Vrácení a poškození

Zapůjčený stroj bude vrácen va stavu v jakém byl půjčen. Každé poškození bude ihned po vrácení vyhodnoceno dle platného ceníku náhradních dílů a cena za poškozený díl bude nájemci vyůčtována.